Zakończenie Projektu "Wyprzedź Raka Mammografią"

Mammograf spektralny

30 września br. Szpital Uniwersytecki w Krakowie zakończył działania w ramach projektu pn.: „Wyprzedź Raka Mammografią – Profilaktyka Raka Piersi”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było zwiększenie zgłaszalności na badania mammograficzne oraz edukację  prozdrowotną w grupie kobiet w wieku 50-69 lat z województwa małopolskiego. 

W trakcie trwania projektu w latach 2021-2023:

  • 5 061 kobiet skorzystało z badania mammograficznego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
  •  51 kobiet uzyskało dodatkowe wsparcie w postaci zwrotu kosztów dojazdu na badanie,
  • 184 600 szt. materiałów edukacyjnych (w tym w wersji dla osób niewidomych) dotyczących profilaktyki raka piersi zostało przekazanych do Placówek POZ, Urzędów Miast i Gmin w celu ich dalszej dystrybucji oraz bezpośrednio do pacjentek.  

Cieszymy się, że nasz projekt spotkał się z tak ogromnym zainteresowaniem, a przede wszystkim, że dzięki podjętym aktywnościom udało się przekonać tak wiele Pań do tego, by zadbały o swoje zdrowie.  Przy okazji również serdecznie zachęcamy wszystkich do korzystania z pozostałych, dostępnych bezpłatnych programów profilaktycznych.


Source URL: https://wyprzedz-raka-mammografia.pl/aktualnosc/aktualnosci/930-zakonczenie-projektu-wyprzedz-raka-mammografia