Jak dołączyć do projektu?

Różowa wstążka

W celu rejestracji na badanie należy skontaktować się bezpośrednio ze Szpitalem Uniwersyteckim
w Krakowie:

  • Zakładem Diagnostyki Obrazowej NSSU pod numerem tel.: 12 400 14 40.
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej pod numerem tel.: 12 351 66 41.

Badania będą wykonywane w:

  • Zakładzie Diagnostyki Obrazowej NSSU, ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków, Budynek B, parter, wejście nr 5.
  • Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, ul. Kopernika 50, 31-501 Kraków, pok. 28, rejestracja zlokalizowana jest przy wejściu do łącznika z ul. Botaniczną 3.

W projekcie przewidziano następujące wsparcie:

  • badanie mammograficzne,
  • refundacja kosztów dojazdu środkami transportu publicznego,
  • refundacja kosztów zapewnienia opieki osobom zależnym w czasie nieobecności pacjentki.

Na badanie mammograficzne mogą zgłosić się Panie w wieku 50-69 lat, zamieszkałe, uczące się lub podejmujące pracę na terenie miasta Krakowa oraz województwa Małopolskiego:

• które nie miały wykonanej mammografii w ciągu 24 miesięcy, lub

• otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku poprzedzającym wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia czynnikami ryzyka takimi jak: rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki), lub

• posiadają mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.

 


Source URL: https://wyprzedz-raka-mammografia.pl/aktualnosc/poradnik/909-jak-dolaczyc-do-projektu