Logotyp funduszy europejskich

Diagnostyka raka piersi

wtorek, 31 Maja 2022

W Polsce każdego roku choruje na raka piersi około 19 000 Polek, a z powodu zbyt późnego wykrycia umiera blisko 6 000 kobiet. Najwyższy wzrost zachorowań notowany jest u kobiet w wieku 50-69 lat, dlatego tak ważne są badania profilaktyczne.

Coraz częściej obserwuje się, że choroba dotyka także młode kobiety – w wieku 20-49 lat, dlatego w ich przypadku istotna jest profilaktyka w postaci m. in. badania USG piersi.

 

Diagnostyka raka piersi  - trzy podstawowe metody:

  1. Mammografia
  2. Ultrasonografia
  3. Rezonans magnetyczny piersi

Metody te wzajemnie się uzupełniają. Mammografia nadal pozostaje podstawową metodą diagnostyki raka piersi.

 

Terapia choroby nowotworowej piersi:

• Wizyta u lekarza rodzinnego, ginekologa lub onkologa;

• Badanie USG, mammografia i ewentualnie biopsja materii guza;

• Postawienie dokładnej diagnozy po zbadaniu histopatologicznym typu guza;

• Podejmowanie decyzji o planie leczenia przez personel lekarski przy udziale i zgodzie chorej;

• Wybranie ośrodka stosującego wielodyscyplinarne leczenie (chirurgia, radioterapia, chemioterapia).

 

Leczenie chirurgiczne:

• Jest główną metodą leczenia raka piersi;

• Mały guz – operacja oszczędzająca ze zbadaniem węzła chłonnego tzw. wartowniczego;

• Duży guz – mastektomia tj. usunięcie piersi i węzła wartowniczego (w przypadku przerzutów usunięcie wszystkich węzłów chłonnych);

• Możliwość wykonania u części kobiet jednoczasowej rekonstrukcji.

 

Leczenie uzupełniające:

  • RADIOTERAPIA – stosowana w każdym rodzaju raka oraz zawsze po operacji oszczędzającej. Jest jedną z najpopularniejszych metod leczenia onkologicznego. Komórki rakowe niszczone są za pomocą napromieniowania jonizującego.
  • CHEMIOTERAPIA – metoda leczenia przeciwnowotworowego niszcząca chore komórki w organizmie za pomocą leków cytostatycznych, mających szeroki zasięg działania. Może być stosowana zarówno przed, jak i po operacji.
  • HORMONOTERAPIA – metoda leczenia hamująca wzrost nowotworów hormonozależnych. Odgrywa bardzo ważną rolę po zastosowaniu radioterapii i chemioterapii. Mniej toksyczna, powodująca mniej skutków ubocznych. Stanowi leczenie farmakologiczne trwające od 5 do 10 lat.

 

red. admin

Strony w dziale:

Strony w dziale: