Logotyp funduszy europejskich

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Szpital Uniwersytecki w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej:

www.su.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: kwiecień 2022 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: kwiecień 2022 r.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie (w skrócie SU) oraz Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu (w skrócie NSSU):

tel. 12 400 10 01

e-mail: info@su.krakow.pl

Adres korespondencyjny: ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków

                                             ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Portal spełnia wszystkie wymagania określone ustawą o dostępności cyfrowej. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 27.04.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • strona posiada wyszukiwarkę oraz mapę serwisu.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Anna Motyka, Sekcja ds. komunikacji i PR, tel. 12 400 12 38 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Informacje na temat procedury:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna


NOWA SIEDZIBA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO
Adres: ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków 


Otoczenie budynku:

 • Budynek zlokalizowany w dzielnicy Bieżanów-Prokocim.
 • W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe.
 • Obiekt posiada własny parking wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.


Dostępność wejścia do budynku:

 • Budynek posiada szerokie wejścia, wejścia z poziomu gruntu, wejścia bezprogowe.
 • Główne wejście do budynku C jest usytuowane od ulicy Jakubowskiego, jest ono dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Możliwy podjazd pod główne wejścia budynku dla opiekunów osób niepełnosprawnych/starszych/z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku.
 • Główne wejście do budynku B - Pracownia mammografii jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


Dostęp do informacji:

 • Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz
 • Czytelny system tablic i punktów informacyjnych
 • System kiosków informacyjnych z interaktywnymi mapami w kluczowych punktach kompleksu
 • Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz


Dodatkowo zastosowano również rozwiązania usprawniające szczególnie pod kątem osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu. Są to m. in.:

 • przyciski w windach opisano alfabetem Braille’a
 • informacje głosowe w windach
 • pierwszy i ostatni schód na klatkach schodowych oznaczone kolorem żółtym
 • podświetlane poręcze na korytarzach
 • zapewnienie kontaktu z tłumaczem języka migowego
 • w szpitalu dostępna jest również „Ustawa o prawach pacjenta” napisana w języku Braille’a.


Komunikacja pozioma wewnątrz budynku:

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.


Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Konstrukcja pozwalająca na swobodę poruszania się po piętrach oraz pomiędzy piętrami osób z różnymi dysfunkcjami
 • Wyposażenie w 43 przestronne windy (w tym 9 bardzo szerokich, tzw. „łóżkowych”), umożliwiających swobodne dotarcie do wszystkich kondygnacji.
 • W budynku są zainstalowane windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 • Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.


Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi


Ewakuacja

 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
 • Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.
   

BUDYNEK PRZY UL. KOPERNIKA 19


Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w centrum miasta Krakowa, w dzielnicy Wesoła.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji tramwajowej i autobusowej.
 • Obiekt mieści się w strefie parkingowej.

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek jest obiektem zabytkowym.
 • Główne wejście do budynku jest usytuowane od ulicy Kopernika.
 • Wejście jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Budynek posiada szerokie wejścia, wejścia z poziomu gruntu, wejścia bezprogowe.  

Dostęp do informacji

W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe.  

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • W budynku jest zainstalowana winda przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz – w przypadku schodów lub barier –  2 szt. platformy dla osób niepełnosprawnych
 • Przyciski w windach opisano alfabetem Braille’a. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym. 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Strony w dziale:

Strony w dziale: